Osby Norra älgskötselområde bildades 1996. Syftet var att genom vår lokala kännedom öka kvalitén på älgstammen och bättre anpassad avskjutning.

Vid starten ingick 24 lag med ca 12000 hektar . Idag ingår 49 lag och ca 20500 hektar.

De 10 första åren tillämpades konventionell arealtilldelning med tagginskränkningar på tjurar där tjurar mellan 4 och 8 taggar sparades. Resultatet blev att antalet kapitala tjurar ökade men däremot fick vi inte ökat antal kor med dubbelkalvar eller ökande kalvvikter.

De senaste 8 säsongerna har älgskötseln varit inriktad på att öka medelåldern på de vuxna djuren och öka tjurandelen. Under perioden 2006-2008 sköts i stort sett enbart kalvar för att få upp medelåldern i stammen men ej öka antalet älgar. På detta sätt hoppas vi förbättra kvalitativa egenskaper i form av reproduktionsförmåga, medelvikter samt att skapa förutsättning för kapitala tjurar.

Vi följer noggrant resultaten av älgobservationer och årliga spillningsinventeringar för att, med principen om avlysningsjakt, kunna styra avskjutning till att ha så bra kontroll som möjligt på hur älgstammen utvecklas.

 

Bilden kan inte laddas!