test2Älg

Nyheter

Markägarmöte / Årsmöte
Vi inleder med Markägarmöte och övergår sedan till Årsmöte.
Den 28 februari kl 18:30 i Naturbruksgymnasiets aula.

2017-02-08

Spillningsinventering
Årets spillningsinventering kommer i år att genomföras helgen den 8-9 april.

2017-02-08

2016 års älgobs finns nu uppladdad här.

2017-02-08