test2Älg

Nyheter

Spillningsinventeringen genomförs enligt följande:
19 – 20 november – 2022, rensning av provytor
15 – 16 april – 2023 inventering av provytor

2022-09-26

Styrelsens förslag samt även motförslag till tilldelning går att hitta här.

2022-08-30

Resultatet av årets spillningsinventering går nu att hitta här.
Älgobs och totalresultat för 2021 går att hitta här.

2022-05-31

Nu finns dokumentet för åldersbestämning 2021 under Dokument/Åldersbestämning. Länk dit finner ni här

2022-04-28

Avskjutnings- och avlysningsläget

Aktuellt resultat efter 20:00: Telefon: 0725-316308
Anmälan skjutna djur 18:00-18:30: Telefon: 0725-316308

Fällda djur Total tilldelning Avlysningsinformation
Hondjur 3 st 3 st Jakten avslutad
Tjurar 6 st 9 st Jakten pågår
Kalvar 8 st 18 st Jakten pågår, enkelkalv lovlig

Senast uppdaterad: 2022-11-29 kl. 18:48 (Tabellen uppdateras vid förändring)