test2Älg

Nyheter

Årsmötet är framflyttat p.g.a Corona. Nytt datum är ej bestämt ännu utan det kommer att skickas ut en ny kallelse när det är spikat.

2021-05-04

Nu är blanketterna för årets spillningsinventering uppladdade. De går att nå här eller under Dokument/Spillningsinventering.

2021-04-06

Nu finns jaktresultat-blanketten i excel-format under blanketter. Länk till sidan.

2021-02-03

Helgen den 17-18 april 2021 ska spillningsinventeringen genomföras.

2020-11-19

Kontaktformuläret på sidan Kontakta oss har nu blivit utbytt mot en modernare lösning och, enligt test, fungerar som det ska. Vid problem, vänligen kontakta webbutvecklaren på annhelen.nilsson89@gmail.com.

2020-10-06