test2Älg

Nyheter

Resultatet av årets spillningsinventering går nu att hitta här.
Älgobs och totalresultat för 2021 går att hitta här.
Styrelsens förslag till tilldelning går att hitta här.

2022-05-31

Nu finns dokumentet för åldersbestämning 2021 under Dokument/Åldersbestämning. Länk dit finner ni här

2022-04-28