test2Älg

Nyheter

Resultatet för 2020 års spillningsinventering kan nu läsas här.

2020-05-12

Varje jaktlag kan hämta sina tilldelade saltstenar hos Bengt-Åke Svensson i Gunnänga under april månad. 2 gratis stenar per röst, sten därutöver kostar 65 kr/st.

2020-03-30

Protokollet för årsmötet finner ni här.

2020-03-30

Nu finns 2019 års älgobservationer tillgänglig här.

2020-02-25

Det är tänkt att ett tredje observationssätt ska användas i år. Se “Observation av kalvandel för mer information. Det finner ni här samt under Dokument/Övrigt. Blanketten finns här samt under Dokument/Blanketter.

2020-01-02