test2Älg

Nyheter

Uppdatering av hemsidan slutförd 2018-01-25. Alla dokument är nu tillgängliga.

Årets spillningsinventering kommer att ske den 7-8 april 2018.

2018-02-14

Markägar- och årsmöte är planerat till tisdagen den 27 februari 2018 kl. 18:30 på Naturbruksgymnasiet.

2018-01-23

Avskjutnings- och avlysningsläget

Aktuellt resultat efter 20:00: Telefon: 0725-316308

Anmälan skjutna djur 18:00-18:30: Telefon: 0725-316308

Avskjutnings och Avlysningsläget

Djur Tilldelade Skjutna Avlysningsinformation
Hondjur 10 st 11 st Jakten är avlyst
Tjurar 6 st 6 st Jakten är avlyst
Kalvar 24 st 24 st Jakten är avlyst

Senast uppdaterad: 2017-12-23 kl. 18:50