test2Älg

Nyheter

Osby Norra Älgskötselområde håller årsmöte samt markägarmöte
Datum: Tisdagen 27 februari 2024
Tid: 18:30
Plats: Hörsalen på nya Ekbackeskolan

2024-02-12

Nu finns dagordningarna för årsmöte samt markägarmöte under Dokument/Övrigt eller här.

2024-02-07

Åldersbestämning av älgar görs i Jonstorp den 2 mars 2024.

2024-01-23

Spillningsinventering :
– Rensa 18-19 november 2023
– Inventering 20-21 april 2024

2023-08-10

Avskjutnings- och avlysningsläget

Aktuellt resultat efter 20:00: Telefon: 0725-316308
Anmälan skjutna djur 18:00-18:30: Telefon: 0725-316308

Fällda djur Total tilldelning Avlysningsinformation
Hondjur 3 st 2 st Jakten avslutad
Tjurar 6 st 6 st Jakten avslutad
Kalvar 16 st 16 st Jakten avslutad

Senast uppdaterad: 2023-12-28 kl. 21:07 (Tabellen uppdateras vid förändring)