test2Älg

Nyheter

Ett preliminärt älgobservationsdokument samt ett dokument över skjutna älgar 2019 finns nu tillgängligt här.

2020-01-02

Det är tänkt att ett tredje observationssätt ska användas i år. Se “Observation av kalvandel för mer information. Det finner ni här samt under Dokument/Övrigt. Blanketten finns här samt under Dokument/Blanketter.

2020-01-02

Avskjutningsbestämmelser för 2019 finns nu tillgängliga här samt under Dokument.

2019-10-12

Avskjutnings- och avlysningsläget

Aktuellt resultat efter 20:00: Telefon: 0725-316308

Anmälan skjutna djur 18:00-18:30: Telefon: 0725-316308

Avskjutnings och Avlysningsläget

Skjutna areallagen Skjutna avlysning Total tilldelning Tilldelade avlysning Avlysningsinformation
Hondjur 2 st 6 st 11 st 5 st Jakten avlyst
Tjurar 5 st 4 st 8 st 4 st Jakten avlyst
Kalvar 11 st 14 st 25 st Jakten avlyst

Senast uppdaterad: 2019-12-27 kl. 19:27